Co znamená značka MSC?

 
MSC jinak též Marine Stewardship Council je nezávislá nezisková organizace, která stanovuje standard pro udržitelný rybolov. Rybolov, který chce prokázat, že je dobře řízen a udržitelný ve srovnání s vědecky podloženým standardem MSC, je hodnocen týmem odborníků, kteří jsou nezávislí jak na rybolovu, tak na MSC. Produkty z mořských plodů mohou zobrazovat modrou ekoznačku MSC pouze tehdy, pokud lze tyto mořské plody vysledovat zpět v dodavatelském řetězci k rybolovu, který byl certifikován podle normy MSC. 
 
Více informací zde: